25 rujna, 2022

Vlasnik agencije za nekretnine Dream Estates Croatia, gospodin Kieran Kelleher u razgovoru za New York Times izjavio je da je porast cijena nekretnina na Dubrovačkom poručju u prošloj godini od 7 do 10 posto. Ovim je obilježena četvrta uzastopna godina u kojoj cijene nekretnina rastu za 3-4 posto.

Gospodin Kelleher objašnjava da je pozitivan trend rasta cijena nekretnina podržan unosnom turističkom djelatnošću te uzrokovan povećanom turističkom potražnjom. Stari Grad Dubrovnik može ‘’lako’’ postići 200 noći zauzetosti i prema Kelleherovoj procijeni nekretnine mogu zaraditi preko 5 posto svoje vrijednosti godišnje.

Turizam u Dubrovniku raste uz godišnje povećanje od 10 posto, a mnogi dodjeljuju ovaj uspijeh brojnim ‘’nastupima’’ grada Dubrovnika u svjetskim filmovima i televizijskim serijama (Game of Thrones, Robin Hood, Star Wars). ‘’Većina nekretnina koriste se kao investicije’’ kaže Kelleher, ali pravi problem je dostupnost, ‘’Nedostatak zemljišta i sporo te komplicirano izdavanje građevniskih dozvola’’.

Turizam u Dubrovniku je najveći čimbenik u rastu tržišta nekretnina, no grad se nalazi na raskrižju. ‘’Turistička strategija je izgubljena,’’ govori Kelleher, ‘’Svaki dan imamo 15,000 (turista) sa putničkih brodova koji se ne uklapaju. Grad se treba okrenuti preka elitnom turizmu i fokusirati se na takva tržišta’’.

Izvor: Financial Times